„Żarty Pana Twardowskiego”


Widowisko dziecięce w wykonaniu p. Stefana Poźniaka

Poniedziałek 28 maj 2012 r. godz. 10:30

W tym dniu Dzieci  z grup: Średniaki oraz Starszaki będą brały udział w programie skierowanym do 2 i 3 letniego widza.

Przedstawienie pt. ” Żarty Pana Twardowskiego „ wykorzystując historię tytułowego bohatera, w bardzo ciekawy sposób zachęca Dzieci do zainteresowania się

sztuką iluzji. Głównymi bohaterami tego widowiska są widzowie, którzy wraz z prowadzącym wykonują na scenie różne sztuki iluzjonistyczne.

Dzieci, które będą brały udział w przedstawieniu,

otrzymają pamiątkowy Certyfikat od Mistrza Twardowskiego

pozniak3

pozniak1pozniak2