Opieka Psychologa

Po co nam psycholog?

W ramach opieki w naszym Klubiku zapewniamy Dzieciom opiekę psychologa. Nasz psycholog poprzez obserwację czuwa nad jak najlepszym funkcjonowaniem grupy i każdego Dziecka z osobna. W razie wystąpienia niepokojących zachowań lub sytuacji interweniuje na bieżąco oraz sygnalizuje Państwu swoje spostrzeżenia dotyczące Państwa Malucha.
Dba o jakość zabaw w naszej placówce – zabawy są dostosowane do wieku Dzieci i dobrane tak, aby jak najlepiej stymulowały Ich rozwój. Zwraca uwagę m.in. na integrację sensoryczną, rozwój poznawczy, radzenie sobie z emocjami i umiejętności prawidłowego zachowania w grupie rówieśniczej.
Naszym celem, w ramach opieki psychologicznej jest to, aby Państwa Dzieci w przyszłości były lubiane i akceptowane przez toczenie. Chcemy żeby od najmłodszych lat umiały radzić sobie w trudnych sytuacjach, były tolerancyjne, koleżeńskie a przede wszystkim zadowolone z siebie i szczęśliwe.

Kilka słów z życiorysu …

Justyna Spyrka – jestem psychologiem i terapeutą rodzinnym.

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim, natomiast 4 -letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne – w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie. Posiadam również przygotowanie pedagogiczne. Od lat pracuję w placówkach oświatowych pomagając Dzieciom w pokonywaniu wszelkiego rodzaju trudności w sferze społecznej, emocjonalnej i poznawczej. Wspieram również najmłodszych w rozwoju ich potencjału aby coraz lepiej funkcjonowali w świecie i radzili sobie z jego złożonością .

Do moich ulubionych form pracy z Dziećmi należą zajęcia z elementami terapii tańcem i ruchem, trening umiejętności społecznych oraz treningi twórczego myślenia. Jako terapeuta systemowy pracuję z rodzinami w celu identyfikacji źródła zaistniałych trudność wychowawczych oraz modyfikacji wzorców relacji tak, aby sprzyjały wszystkim członkom rodziny. Prowadzę również konsultacje i warsztaty dla rodziców. Nieustannie sprawdzam i podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i stażach.