Po co nam psycholog?

W ramach opieki w naszym Klubiku zapewniamy Dzieciom opiekę psychologa. Nasz psycholog poprzez obserwację czuwa nad jak najlepszym funkcjonowaniem grupy i każdego Dziecka z osobna. W razie wystąpienia niepokojących zachowań lub sytuacji interweniuje na bieżąco oraz sygnalizuje Państwu swoje spostrzeżenia dotyczące Państwa Malucha.
Dba o jakość zabaw w naszej placówce – zabawy są dostosowane do wieku Dzieci i dobrane tak, aby jak najlepiej stymulowały Ich rozwój. Zwraca uwagę m.in. na integrację sensoryczną, rozwój poznawczy, radzenie sobie z emocjami i umiejętności prawidłowego zachowania w grupie rówieśniczej.
Naszym celem, w ramach opieki psychologicznej jest to, aby Państwa Dzieci w przyszłości były lubiane i akceptowane przez toczenie. Chcemy żeby od najmłodszych lat umiały radzić sobie w trudnych sytuacjach, były tolerancyjne, koleżeńskie a przede wszystkim zadowolone z siebie i szczęśliwe.

Kilka słów z życiorysu …

Nazywam się Wioletta Relidzyńska i jestem psychologiem.

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom nr 93722). Doświadczenie w diagnozie i pomocy psychologicznej zdobyłam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Psychoterapii w Szpitalu Nowowiejskim oraz Poradni Psychologicznej „Przystań”.
Jestem praktykiem, który pomaga rodzicom i dzieciom w każdym wieku, już od pierwszych miesięcy życia dziecka, a każda profesjonalna pomoc objęta jest tajemnicą zawodową.

Prowadzę terapię indywidualną z dziećmi z ADHD, zaburzeniami zachowania, autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami lękowymi. Zajmuję się diagnozą i badaniami psychologicznymi w tym: badanie inteligencji IQ, diagnoza uzdolnień i zainteresowań dziecka, diagnoza rozwoju psychicznego dziecka, diagnoza zaburzeń lękowych, badanie postaw rodzicielskich.

Obecnie prowadzę autorskie warsztaty z asertywności i rozwoju umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz”. Współpracuję z Poradnią Zdrowia Psychicznego przy ul. Kochowskiego 4 w Warszawie. Uczestniczę w procesie diagnostycznym dziecka i rodziny, prowadzę obserwację dziecka oraz zajęcia terapeutyczne mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka. Pomagam rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

W pracy psychologicznej z małym pacjentem moim priorytetem jest zbudowanie relacji opartej na wzajemnym szacunku, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji dziecka.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach dla profesjonalistów.
Prywatnie mama siedmioletniego Tymona.