Konsultacje Logopedyczne

W ramach opieki w naszym Klubie zapewniamy każdemu dziecku przesiewowe badanie logopedyczne oraz pisemną opinię neurologopedy z możliwością rozpoczęcia terapii na terenie Klubu(zajęcia dodatkowo płatne, 30min=35zł).

Zdolność mowy kształtuje się w ciągu pierwszych trzech lat życia. To szalenie ważny okres, którego nie wolno „przegapić”, gdyż w pierwszym okresie dzieciństwa wykształcenie zdolności mowy ma o wiele większe znaczenie niż późniejsze ćwiczenia . Po czwartym roku życia partie mózgu odpowiadające za rozwój mowy osiągają swoją dojrzałość i praktycznie zdolność ta jest już ukształtowana.

Sygnałem do prowadzenia systematycznych ćwiczeń jest opóźnienie około półroczne dziecka w stosunku do rówieśników. Warto więc obserwować, jak rozwija się mowa innych dzieci. Najlepiej jednak zasięgnąć opinii logopedy, aby to ocenił.

Wczesna interwencja logopedyczna to praca logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia, czyli od urodzenia do około 3 roku życia. W tym okresie intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka, więc ten czas jest najkorzystniejszy do stymulacji i wyrównywania nieprawidłowości w rozwoju mowy.

Logopeda nie jest tylko terapeutą pracującym z dzieckiem mówiącym, który jedynie koryguje występujące już nieprawidłowości. Zadaniem i umiejętnością logopedy jest również wczesne działanie interwencyjne, które polega na właściwej stymulacji rozwoju języka, stworzeniu odpowiednich warunków do jego rozwoju, co przeciwdziała powstawaniu późniejszych wad wymowy.

Wczesne podjęcie działań profilaktycznych, terapeutycznych nie doprowadzi do utrwalenia błędnej wymowy. Już u najmniejszych dzieci można zauważyć błędne formy artykulacji spowodowane dysfunkcją języka, tj. dyslalię międzyzębową, boczną, gardłową lub wargową, które przez kolejne lata mogą zostać utrwalone.

Co powinno martwić Rodziców dzieci, które około trzeciego roku życia jeszcze nie mówią?

Niepokoić powinny błędne opinie:
* zacznie mówić jak skończy trzy lata;
* to normalne, jego tata też mówił późno;
* chłopcy często mówią później;
* są dzieci, które zaczynają mówić później.

Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje zatem wczesną diagnozę logopedyczną, którą należy postawić przed ukończeniem pierwszego roku życia, wczesną terapie, która polega na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych oraz językowych.

Neurologopeda kliniczny
Aneta Cieplicka
Tel: 503 034 617
E-mail: a.cieplicka@op.pl