Gimnastyka

Wychowawca gimnastyczny: Aleksandra Topolska

Sport to zdrowie…                                           

 

Metody wychowania fizycznego to sposoby stawiania Dzieci w sytuacjach zadaniowych,

w których Maluchy pod kierunkiem nauczyciela dokonują zmian w strukturze całego ciała i jego funkcjach. Zdobywają one umiejętności i nawyki w zakresie kultury fizycznej oraz kształtują wobec niej pozytywną postawę.

Zadaniem takich form zabaw jest przede wszystkim, rozwijanie sprawności fizycznej, podnoszenie stanu zdrowia, zachęcanie do uprawiania dyscyplin sportowych, poprawa kontaktów w grupie jak i dostosowanie swojego zachowania do wymogów środowiska, a także przyswojenie zasad życia społecznego.

W naszym żłobku zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej kierowane są do grup: Zajączki (14-24 miesiące) oraz Żabki (2-3,8 lat).

W grupie Zajączków zajęcia prowadzone są w formie naśladowczej. Instruktor zapoznaje Dzieci z różnorodnym sprzętem sportowym i indywidualnie zachęca je do prostych czynności ruchowych. Mali Sportowcy poznają możliwości swojego ciała i motywowane są do ciągłego podnoszenia umiejętności.

Żabki uczą się już wykonywania złożonych zadań ruchowych w formie zadaniowej oraz prostych zabaw grupowych. Zachęcane są do współpracy w osiąganiu celu. Poprzez te zajęcia zdobywają umiejętność zdrowej rywalizacji bez udziału negatywnych emocji. Celem instruktora jest podnoszenie sprawności ruchowej naszych Żabek oraz nauki precyzji ruchów.