Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Klub Malucha „Anteczek” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.anteczek.pl/polityka_prywatnosci.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Klub Malucha „Anteczek”  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swojego serwisu.

Korzystając z naszych usług, przeglądając nasze strony użytkownicy akceptują naszą Politykę Prywatności.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Klubu Malucha „Anteczek” możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Subskrypcja bezpłatnych materiałów informacyjnych

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych materiałów informacyjnych należących do Klub Malucha „Anteczek” wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi materiały informacyjne. Imię pozwala Klubowi Malucha „Anteczek” zwracać się do czytelników po imieniu.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Klub Malucha „Anteczek” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Klub Malucha „Anteczek” rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów i usług (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została uzgodniona przez klientów Klubu Malucha „Anteczek”.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Klub Malucha „Anteczek”.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Klub Malucha „Anteczek” przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Klub Malucha „Anteczek” nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do MBC mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.