„Opowieści o naszej Warszawie”

koncert – poznajemy akordeon

Poniedziałek 18 listopad 2013 r. godz. 10:00


Tego dnia Dzieci z grup Starszaki, Średniaki i Maluszki posłuchają opowieści o naszej stolicy. Opowiadane będą też
 legendy i śpiewane piosenki ze starej Warszawy. Dzieci poznają budowę i brzmienie akordeonu. Będą mogły spróbować gry na instrumencie oraz wspólnie bawić się przy rytmach warszawskiego folkloru.

SAMSUNG CSCSAMSUNG CSC