Żłobek Anteczek w czasach pandemii Covid 19

Anteczek w czasach Covid-19

Priorytetem naszej pracy zawsze było bezpieczeństwo naszych małych podopiecznych oraz personelu. W czasach epidemii bardzo poważnie podchodzimy do zagrożenia, jakie niesie ze sobą choroba Covid-19.

Ściśle przestrzegamy wytycznych GIS oraz naszych wewnętrznych procedur zapobiegających ryzyku zachorowania w naszej placówce oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem przez Dzieci i Personel:

  • Każda sala wyposażona jest w lampy UV bezpośredniego działania lub przepływowe. Wzorcem do zakupu tych urządzeń są szpitale i placówki medyczne. Lampy te nie wyjaławiają zupełnie naszych pomieszczeń, ale likwidują wirusy, bakterie oraz grzyby, a na tym zależy nam najbardziej
  • Dzieciom przed wejściem na salę mierzymy temperaturę
  • Systematycznie monitujemy stan zdrowia Dzieci oraz Personelu – w placówce przebywają jedynie osoby zdrowe
  • Systematycznie wietrzymy sale w ciągu dnia
  • Staramy się zachowywać podział epidemiczny grup Dzieci, by kontakt pomiędzy nimi był jak najmniejszy
  • Osoby odwiedzające naszą placówkę są zobowiązane do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz mają mierzoną temperaturę
  • Dbamy o systematyczną dezynfekcje powierzchni, ciągów komunikacyjnych oraz zabawek, używając do tego środków dedykowanych dla Dzieci
  • Wprowadziliśmy limit osób dorosłych jednocześnie przebywających w szatni – do dwóch maksymalnie, oraz wymagamy zakrywania nosa i ust

Mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie zupełnie wyeliminować ryzyka zakażenia, jednakże bardzo poważnie podchodzimy do istniejącego zagrożenia.

Przestrzeganie wszelkich procedur traktujemy bardzo poważnie.

Zdrowie i dobro naszych Dzieci jest nadrzędne!